Tarieven

Tarieven


Kwaliteitsvolle dienstverlening hoeft niet duur te zijn en tijdig een advocaat raadplegen bespaart u dikwijls een hoop ellende.


De eerste consultatie


Voor een eerste consultatie betaalt u slechts € 50 (voor een half uur). U brengt al uw stukken mee en wij lichten u in over de mogelijke (juridische) stappen, de slaagkansen in geval van procedure, kosten-baten analyse, (proces)strategie enz.


Tijdens deze consultatie worden ook onze ereloontarieven met u besproken zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Onze tarieven worden beïnvloed door de aard van de zaak, de vereiste specialisatie, de spoedeisendheid, de geleverde prestaties en het behaalde resultaat.


Tijdens deze consultatie kijken wij ook meteen na of uw advocatenkosten door een derde kunnen betaald worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een verzekering rechtsbijstand heeft die uw kosten betaalt (doorgaans is dat zo voor verkeersinbreuken).


Een andere mogelijkheid is dat uw financiële toestand u recht geeft op de zogeheten "pro deo"-bijstand. Dan behandelen wij uw dossier "pro deo".


Het verdere verloop van onze samenwerking


Als u na de eerste vrijblijvende consultatie wenst dat wij uw dossier behartigen, zal de facturatie als volgt verlopen:


Vóór de aanvang van prestaties ontvangt u een uitnodiging tot betaling. Bij daadwerkelijke ontvangst van de betaling verkrijgt U vervolgens de overeengekomen factuur. Tijdens de behandeling van het dossier worden bijkomende uitnodigingen tot betalingen overgemaakt en na betaling wordt de overeenstemmende factuur opgestuurd.


Het afsluiten van het dossier en de eindafrekening


Bij het afsluiten van het dossier ontvangt u een gedetailleerde eindafrekening.

Deze bestaat uit 3 delen:


Kosten:


- Dossierkosten:

  aanmaken dossier: vast tarief van € 60

  archivering dossier: vast tarief van € 40

- Briefwisseling, secretariaat en administratiekosten:

  Gewone briefwisseling: € 15/bladzijde (verzenden + dactylo) Aangetekende brieven: € 20/bladzijde (verzenden + dactylo)

- Fotokopiekosten: vast tarief van € 0,60/stuk

- Telefoon, fax, email & overheadkosten (informatica, bib, etc...)

  (bibliotheek, informatica etc): 15% van de kosten

- Kleurenkopies en kopies van plannen: volgens kostprijs

- Verplaatsingsonkosten naar rechtbanken, expertises, etc. € 0,75/km

- Gerechtskosten: dagvaardingen, rolrechten, grosses, betekeningen door deurwaarder:

  volgens afrekening deurwaarder/griffie

- Eventuele andere onkosten: volgens kostprijs

-Uitgaande E-mail 7€ per mail, inkomende 3€ per mail

-Dactylografie: 15€/bladzijdeErelonen:


Het uurtarief variëert naargelang de aard van de zaak, de vereiste specialisatie, spoedeisendheid, geleverde prestaties en het bereikte resultaat tussen € 130 - € 200 per uur.

Voor bemiddelingen in burgerlijke en handelszaken is het tarief € 175 per uur.

Dit wordt met u besproken bij de eerste consultatie.

Vanaf 1.01.2014 dienen de facturen te worden verhoogd met 21% BTW.Provisies:


Een overzicht van de reeds betaalde voorschotten die in mindering worden gebracht van de afrekening. Tijdens de eerste consultatie kan u steeds nader toelichting vragen over kosten en erelonen. Wij vinden transparantie immers essentieel voor een respectvolle samenwerking.